Scroll to top

Profil

V odbore elektrotechnika a výpočtová technika som začal pracovať v roku 1971 vo vtedy vychýrenej a uznávanej Tesle Orava. Zmeny názvov sa rokmi menili, najprv VVL (Výskumno-vývojové laboratóriá Tesly Orava) potom VÚVT (Výskumný Ústav Výpočtovej Techniky).

Znalec priemyslelného tovaru a elektrotechnických zariadení

Znalecký posudok pre právnické a fyzické osoby

Znalecké posudky pre konanie pred štátnymi a verejnými orgánmi