Scroll to top

V mojom portfóliu služieb hneď ako prvú službu ponúkam znalecké posudky pre občanov, spotrebiteľov „čierno-bieleho“ priemyselného tovaru – elektrotechnických zariadení.

Potrebujete znalecký posudok ako právnická osoba? Samozrejmosťou sú znalecké posudky pre firmy, rôzne organizácie a pre fyzické osoby.

Ing. Pavol Volf

V odbore elektrotechnika a výpočtová technika som začal pracovať v roku 1971 vo vtedy vychýrenej a uznávanej Tesle Orava. Zmeny názvov sa rokmi menili, najprv bolo VVS (Výskumné a vývojové stredisko Tesly Orava), potom VVL (Výskumno-vývojové laboratóriá Tesly Orava) a neskôr VÚVT (Výskumný Ústav Výpočtovej Techniky).

Po 28 rokoch v praxi som sa prirodzene snažil o napredovanie v tejto oblasti. Od roku 1999 po absolvovaní štúdia na Ústave súdneho inžinierstva Žilinskej Univerzity vykonávam znaleckú činnosť.

Zároveň som krajským koordinátorom znalcov pre VÚC Žilina a viceprezidentom Slovenskej komory znalcov. Spolupracujem so znaleckou organizáciou ATCL, k.s. , Žilinskou Univerzitou a FEI STU v Bratislave.